Disclaimer

Op Medblacksea.com maken wij geregeld gebruik van content die op andere websites staat. We verwijzen naar dergelijke content of vermelden een gedeelte van de content op onze website. Het betreft elke vorm van content zoals beeldmateriaal, video en tekst. Daarnaast schrijven we zelf content die we op Medblacksea.com posten.

Aansprakelijk – op wat voor een manier dan ook – voor informatie afkomstig van bronnen zoals in bovenstaande alinea is beschreven is geheel uitgesloten. Dus ook voor content die we zelf hebben geschreven. Daarbij maakt het niet uit of de informatie niet compleet is of fouten bevat. Bovendien is het opvolgen van adviezen die Medblacksea publiceert of waarnaar medblacksea verwijst geheel voor eigen risico.

Desalniettemin hebben we veel aandacht aan de inhoud van Medblacksea geschonken, zodat onze doelgroep (de inwoners van Nederland) zo veel mogelijk waardevolle informatie op onze site terug kan vinden. Overigens morgen wij zelf bepalen of wij content toevoegen of content verwijderen. Alle rechten voor dergelijke handelingen liggen bij ons. Voor de verwijdering of toevoeging van content, hoeven wij dus geen enkele persoon te informeren.